Velkommen til Østlandske Asfalt AS

Ta kontakt med oss for tilbud eller spørsmål om hageplanering, parkopparbeidelse, rehabilitering eller oppgradering av bestående anlegg, asfaltering, mur- eller steinarbeide.


Østlandske Asfalt AS / Kulandslia 14, 2006 Løvenstad / Tlf. 67 90 38 38 / Fax 67 90 45 63 / Mob. 905 99 795 / kai@asfalt.as